Опитен счетоводител в Стара Загора

Достоен за доверие,

спазване на пълна конфеденциалност

компетентен

с повече от 30 години работа в сферата на счетоводните услуги

професионалист

в сферата на финансите и счетоводството

Коя съм аз?

Казвам се Николинка Попова и съм опитен счетоводител в Стара Загора в сферата на финансите и счетоводните услуги в сферата на търговията (ресторантьорство, хотелиерство, магазини и складове на едро и дребно,  фризьорски услуги, козметични услуги, лекари и стоматолози и други), строителството и производството. Задълбочено се занимавам със сделки направени в Еропейския съюз ( Англия, Франция, Германия и други) и извън него ( Китай, Русия, Турция и други).

Занимавам се с регистрация и дерегистрация на фирми по ДДС, оперативно счетоводство на юридически и физически лица, годишно счетоводно приключване, изготвяне на документи свързани с внос и износ в ЕС и извън него, изготвяне на дневници, справки, декларации по ДДС, подаване на данни в НАП, НОИ, НСИ, изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване и назначаване, изготвяне ведомост за заплати, подаване на данни за осигурени лица в НАП, изготвяне на платежни документи за осигуровки, изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотни ведомости, главна книга, ОПР, баланс, изготвяне на годишни данъчни декларации и други.

Опитен счетоводител Николина Попова.

Години опит

Обработени документа

Доволни клиенти

За повече информация, свързана с вашия здравен статус, справки за плащания, деклариране на данъци, данъчни облекчения и други може да посетите сайта на НАП   www.nap.bg

За контакти

+359882-702-784

бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 116, 6000, Стара Загора

Понеделник-Петък 9:00 - 17:00