Често задавани въпроси свързани със счетоводни услуги

Тук ще намерите отговорите на въпроси, които всеки си задава в даден момент, свързани със счетоводни услуги

Кое лице е физическо?

Всяко лице, което извършва определен вид услуга или работа.

Кой трябва да подава годишна данъчна декларация?

Всички физически лица, получили доходи от хонорари и граждански договори.

Кой трябва да подава декларация за отдаване под наем?

Наемателят и наемодателят, които са физически лица трябва да подават данъчна декларация. 

Коя фирма е регистрирана по ДДС?

Всяка фирма може по желание или по задължение да бъде регистрирана по ДДС. При задължение това се случва при годишен оборот 50 000лева.

На колко часа максимално мога да бъда осигуряван?

12 часа.

Трябва ли да пускам декларация при покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество?

Не – това се осъществява при самата сделка.

Мога ли да бъда едновременно назначен на трудов и граждански договор?

Да

Искам да си отворя фирма - какво трябва да направя?

Първата стъпка, която трябва да се направи е посещение при адвокат. 

Мога ли да дерегистрирам фирма, която в момента е регистрирана по ДДС?

Може, ако оборота на фирмата е под 50 000 лева за последните 12 месеца.

Кой договор е граждански?

Този договор, който се пуска еднократно за извършване на определен вид услуга. Пример – еднократно поправяне на компютър, друга техника или услуга.

Трябва ли да пускам годишна декларация, ако работя само на трудов договор във фирма?

Не.

Колко голяма фирма се нуждае от счетоводител?

Всяка фирма, независимо от броя на служителите си се нуждае от счетоводител.

Гражданският договор и хонорарите смятат ли се за трудов стаж?

Възнагражденията,които са получени при граждански договор се наричат хонорари и не се зачитат за трудов стаж за време.

Какво трябва да направя, ако фирмата ми няма дейност?

Трябва да се пусне декларация в НАП.

Каква е разликата между прекъсване и прекратяване на дейност на дадена фирма?

Прекъсването на дейност е за определен период от време и е необходима справка в НАП, а прекратяването на дейност е за постоянно и става в търговския регистър.

За повече информация, свързана с вашия здравен статус, справки за плащания, деклариране на данъци, данъчни облекчения и други може да посетите сайта на НАП   www.nap.bg

Не се колебайте да се свържете с мен с всякакви въпроси свързани със счетоводни услуги на посочените кординати.

За контакти

+359882-702-784

бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 116, 6000, Стара Загора

Понеделник-Петък 9:00 - 17:00